גיליז מערכות מידע בע"מ

 

 

אנו מתמחים בהובלת מהלכים ארגוניים רוחביים המשפיעים על ביצועי הארגון. אנחנו רואים עצמנו כשותפים של לקוחותינו להנעת תהליכי צמיחה ארגונית ולהובלת שינויים מערכתיים. התמחותינו בשימור והרחבת האינטגרציה בין הגורמים בארגון, העלאת שקיפות המידע ואמינותו וזאת למטרת בקרה ויכולת קבלת החלטות נכונות על-ידי מנהלי הארגון.

 

 

גיליז החלק המשלים שלך.