גיליז מערכות מידע בע"מ

ERP

מערכת מידע המשמשת לאיסוף ועיבוד נתונים והמטפלת בכל צרכי ניהול הנתונים בארגון, כמקשה אחת. גישת ה-ERP מאחדת את כלל יחידות המידע של הארגון למערכת אחת באופן המאפשר שימוש במידע משותף באופן אינטגרטיבי ובעל ממשק אחיד. לרוב, הטמעת מערכת ERP זולה יותר מאשר פיתוח מערכות ייעודיות עבור כלל המחלקות בארגון. יתרון נוסף הוא "השפה המשותפת" הנוצרת בין מחלקות שונות בארגון. מערכת ה-ERP מאפשרת קבלת מידע רוחבי על הארגון בצורה מרכזית, דבר המאפשר ניתוח ומדידה של פעילות הארגון.

בגיליז מערכות מידע, נצבר ניסיון רב בעבודה עם מערכות ERP נפוצות כגון: Priority, Tafnit-ERP , Movex.

התמחותנו בשיפור תהליכים ארגוניים רוחביים מחד וגישת שיתוף המידע במערכת אחת – גישת ה-ERP –מאידך הינם תשתית לשיפור ביצועי הארגון ויכולת הניהול של מנהליו.

 

CRM

מערכת ניהול קשרי לקוחות העוסקת בשירות לקוחות ובהבנה וניתוח של צורכיהם באמצעות כלי טכנולוגי לניהול מידע. המערכת מסייעות לארגון לנהל את הקשר עם לקוחותיו ומשלבת בין פעולות שיווקיות ללקוחות חדשים לבין פעולות לשימור לקוחות ופיתוח בסיס הלקוחות הקיים. המערכת מסייעת לארגון לבנות תמונה מלאה של הלקוח והפעילות סביבו.

לגיליז מערכות מידע, ניסיון רב בארגוני שירות ומכירה העושים שימוש במערכות CRM  שונות לניהול לקוחות קיימים, תיקי לקוח, תכנון ותיעוד פגישות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים ועוד.

 

Call Center

מערכות מוקדי שירות לקוחות משמשות לממשק מול הלקוח באספקט המכירתי והשירותי. אנו מתרכזים בטכנולוגיות ותהליכים בעלי ערך מוסף תפעולי וחוויתי המאפשרות מתן שירות מהיר יעיל תוך שמירה על חווית לקוח נכונה וממנפת מכירה. מערכות המוקד מורכבות ממוצרי תשתית טלפוניה וממוצרי תוכנה וממשקים בין המערכות התומכות במוקד כולל אף יישומי אדם-מכונה לשירותים עצמיים. יישומים אלו מאפשרים זיהוי קולי וביומטרי כמו גם מערכות אנליזה של כל השיחות המוקלטות במוקד מבוססות עיבוד קולי. על כל אלו מפקחים תהליכים מובנים המאפשרים עבודה נכונה מול הלקוחות ויעילה עבור הנציגים.

לגיליז מערכות מידע ביחד עם שותפיה העסקיים, ניסיון רב ומוכח באופטימיזציה של טכנולוגיות אלו עבור מוקד הלקוחות ע"פ היעדים שהוגדרו לו בארגון. אנו מציעים ליווי בתהליכים אלו כמו גם בזיהוי הטכנולוגיות המתאימות למוקד והטמעתן.

מערכות מידע ארגוניות