גיליז מערכות מידע בע"מ

ניהול שינויים חוצה ארגון

ניהול שינויים חוצה ארגון – ליווי המנהלים בארגון בתהליכי מיזוג ארגונים, פיצול ארגוני, שינוי מבנה בתתי יחידות ארגוניות וכו'. טיפול בהיבטי תהליכים פנים וחוץ ארגוניים, ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים ובין היחידות הארגוניות ואינטגרציה בין כלים מחשוביים ומערכות מידע קיימים וחדשים. הכנת תוכניות מפורטות למהלכים הנדרשים והכנת תרחישים אפשריים לטובת היערכות מוקדמת.

 

יישום והטמעת מערכות מידע

יישום והטמעת מערכות מידע – יישום מלא, חלקי או בשלבים של מערכת Priority  ו- Zoom . התהליך מתחיל בשלב ניתוח צרכי הארגון ולאחריו אפיון הפתרון האופטימלי מבחינת תהליכי העבודה ואופן מימושם במערכת.
בשלב זה, במידה ויש פערים בין יכולות המערכת לצרכים הנדרשים, מבוצעים אפיונים להתאמות במערכת ע"י תכנת. ככלל, אנו נמנעים מביצוע התאמות משמעותיות ולאור היכרות רבה מאוד עם המערכת וניסיון רב בהטמעתה בארגונים, אנו משתדלים להתבסס על יכולות המערכת הסטנדרטיות ולהציע פתרונות יישומיים ככל האפשר.
בשלב הבא מתבצע קנפוג של המערכת, הסבת תשתיות, הדרכות והכי חשוב – סימולציות מלאות לתהליכים. במידת הצורך, אנו גם מסייעים בטיוב נתונים והסבות לאור ניסיוננו הרב בעניין. בשלב הפעלת המערכת מתבצע ליווי מלא והובלת המשתמשים צעד אחר צעד עד לעצמאותם המלאה. אנו מספקים גם פתרונות המתבססים על יכולות מתקדמות של מערכת Access ו- Excel כולל קוד VBA כפתרון קל, ידידותי וגמיש לצרכים שונים.

 

מסמכי אפיון ודרישות

מסמכי אפיון ודרישות – ביצוע כל השלבים במתודולוגיה של בחירת מערכת מידע: החל בשלב ניתוח צרכים, דרך הכנת מסמך דרישות (RFP) וליווי תהליך איתור ובחירת ספקים, מעורבות עמוקה בשלב אפיון הפתרון והיישום ע"י הספק ובמידת הצורך, ניהול הפרוייקט מטעם הארגון כולל וידוא הטמעה נכונה ומוצלחת בארגון.

 

ניהול פרויקטים

ניהול פרוייקטים רוחביים בארגון. כולל תכנון, היערכות, מעקב ובחינת התקדמות. הפעלת הגורמים שונים בארגון לעמידה בתוכניות וקידום הפרוייקט. הובלת ישיבות תקופתיות של צוותי הפרוייקט ומעקב באמצעות כלי ניהול פרוייקטים מקובלים. דוגמאות לפרוייקטים: מיזוג חברות, פיצול חברות, הטמעת מערכת ERP (ע"י ספק צד )

 

שירותי ייעוץ וניהול – Professional Services